Oferta

Oferujemy nowoczesne i intuicyjne oprogramowanie przeglądarkowe dla jakości, produkcji i inżynieringu. Oferowana aplikacja może być zainstalowana na serwerze Klienta lub być udostępniana jako rozwiązanie chmurowe.

Od 15 lat nieprzerwanie rozwijamy jedną aplikację w oparciu o wymagania firm produkcyjnych, wzorując się przede wszystkim na wymaganiach stawianych przed dostawcami w branży motoryzacyjnej (IATF 16949).

Model współpracy oparty o opłatę miesięczną gwarantuje Klientom dostęp do aktualnej wersji oprogramowania, help-desk dla użytkowników oraz wsparcie techniczne. Ten model współpracy spowodował, że jesteśmy w bliskim kontakcie z naszymi Klientami, co zawocowało rozwinięciem szeregu powiązanych ze sobą modułów.

Najważniejsze obszary, które obemuje nasza oferta to:

  • nadzorowanie dokumentacji systemowej, procesowej i technologicznej. Ścieżki zatwierdzeń, archiwizacja, automatyczne przeglądy, powiązania dokumentów
  • elektroniczna dokumentacja na stanowiskach pracy na produkcji (kioski z dokumentacją)
  • elektroniczne matryce kompetencji (skill matrix) powiązane z nadzorem nad dokumentacją, wspomagające prace produkcji, pozwalające na eliminację zapisów papierowych dokumentujących szkolenia operatorów
  • zarządzanie zmianami inżynieryjnymi, procesowymi, produktowymi oraz odstępstwam, a także nowymi uruchomieniami
  • nadzór nad audytami, niezgodnościami, działaniami doskonalącymi i reklamacjami
  • portal dostawcy obejmujący zarządzanie reklamacjami do dostawców online

Gros naszych Klientów to międzynarodowe korporacje posiadające Zakłady w wielu lokalizacjach. Zdarza się, że współpraca rozpoczyna się od jednego Zakładu, a następnie rozszerza się na inne Zakłady lub na całą Grupę. Z myślą o takich Klientach oferowane oprogramowanie jest dostosowane do wdrażania w strukturze wielozakładowej, gdzie każdy użytkownik korzysta z aplikacji w ojczystym języku, posiadając dostęp jedynie do tych zasobów, które są mu niezbędne.

Każdą współpracę poprzedzają prezentacje, a także nieodpłaty prototyp, który pozwala Klientowi upewnić się, że wdrożenie oprogramowania dostarczy oczekiwanych korzyści.

Zapraszamy do kontaktu!