Moduł Wyrobów niezgodnych

Moduł Wyroby Niezgodne

Nasz zaawansowany moduł "Wyroby Niezgodne" to narzędzie, które pomaga organizacjom w identyfikowaniu, zarządzaniu i eliminowaniu wadliwych części, materiałów z produkcji. Dzięki niemu możesz skutecznie dbać o jakość i zadowolenie klientów, minimalizując ryzyko problemów związanych z wadliwymi wyrobami.

Główne cechy:

 1. Śledzenie niezgodności: Rejestruj każdą niezgodność produktową, związana z wadami czy nieprawidłowym działaniem części, materiału czy wyrobów.
 2. Kategoryzacja i priorytetyzacja: Kategoryzuj niezgodności w zależności od ich rodzaju i priorytetu, umożliwiając szybsze reakcje na te najważniejsze.
 3. Dokumentacja i dowody: Przechowuj dokumentację i dowody związane z niezgodnościami, co ułatwia audyty i dochodzenia.
 4. Analiza przyczyn: Śledź przyczyny niezgodności, co pomaga w eliminowaniu ich źródeł i poprawie procesów.
 5. Zarządzanie działaniami korygującymi: Twórz i monitoruj działania korygujące, aby zapewnić, że podobne niezgodności nie będą miały miejsca w przyszłości.
 6. Raportowanie i analiza: Generuj raporty i analizy, które pomagają w podejmowaniu decyzji i usprawnianiu procesów produkcyjnych.

Korzyści:

 • Zwiększenie jakości produktów i usług.
 • Tworzenie rejestrów niezbędnych do inicjowania reklamacji do dostawców.
 • Redukcja ryzyka finansowego i reputacyjnego związanego z niezgodnościami.
 • Poprawa satysfakcji klientów dzięki szybszym i bardziej efektywnym reakcjom na problemy.
 • Minimalizacja strat i strat wynikających z niezgodności.