Moduł PPAP

 

Nasz zaawansowany moduł PPAP to narzędzie, które umożliwia organizacjom skuteczne zarządzanie procesem akceptacji części produkcyjnych. Dzięki niemu można zapewnić, że każda część lub komponent używany w produkcji spełnia najwyższe standardy jakości i jest gotowa do wdrożenia. Moduł umożliwia wnioskowanie o PPAP bezpośrednio od dostawcy, który poprzez portal dodaje stosowną dokumentację, która następnie przechodzi proces zatwierdzeń wewnątrz organizacji

Główne cechy:

  1. Wnioskowanie o PPAP od dostawcy: Rejestruj wnioski o PPAP na platformie.
  2. Śledzenie dokumentacji: Dostawca rejestruje dokumentację związaną z PPAP, taką jak raporty pomiarowe i dokumenty walidacyjne.
  3. Etapowanie procesu: Przeprowadź zatwierdzenie dodanej przez dostawcę dokumentacji.
  4. Raportowanie i archiwizacja: Generuj raporty i archiwizuj dokumentację PPAP w sposób zgodny z przepisami i normami branżowymi.

Korzyści:

  • Zwiększenie pewności co do jakości i zgodności części produkcyjnych.
  • Ułatwienie współpracy z klientami i dostawcami w zakresie akceptacji produktów.
  • Minimalizacja ryzyka związanego z wadliwymi lub niezgodnymi częściami.
  • Spełnienie wymagań przemysłowych i norm jakościowych.

Zapewnij sobie kontrolę nad procesem akceptacji części produkcyjnych dzięki naszemu modułowi PPAP. Gwarantujesz w ten sposób, że Twoje produkty spełnią najwyższe standardy jakości i zadowolenia klientów.