Moduł Działań korygujących (8D)

W firmie produkcyjnej działania korygujące mogą powstawać na skutek reklamacji Klientów, audytów lub wizyt Klientów. Często są również wynikiem problemów z samym wyrobem. Organizacje stosują rozmaite druki, które narzucają konkretny zestaw kroków, służących wyeliminowaniu problemu. Duża liczba wydanych kart powoduje konieczność prowadzenia rejestrów, które zazwyczaj opracowywane są w popularnych arkuszach Excel'a. Problem polega na tym, że pracownicy nie pamiętają lub nie chcą aktualizować tych rejestrów. W efekcie Pełnomocnik Jakości, bądź inna osoba zainteresowana zamknięciem działań, poświęca znaczny czas swojej pracy na wysyłanie maili, dzwonienie czy ponaglanie odpowiedzialnych osób. Nierzadko zdarza się też, że presja czasu zmusza go do wzięcia sprawy we własne ręce i wyręczenia innych pracowników w ich obowiązkach. Jak łatwo sobie wyobrazić, taki obrót sprawy, gdzie liderzy nie biorą odpowiedzialności za problemy wychwycone w ich procesach, ma druzgocący wpływ na poziom jakości w Organizacji.

Mając na uwadze powyższe problemy, tworząc moduł do zarządzania działaniami korygującymi skoncentrowaliśmy się przede wszystkim na:

  • przeniesieniu odpowiedzialności za niezgodności na liderów procesów, którzy mogą je delegować na swoich podwładnych
  • przejrzystej strukturze rozwiązywania problemów, zgodnie z powszechnie stosowaną metodologią 8D obejmującą miedzy innymi takie kroki jak definicja problemu, działania natychmiastowe, analiza przyczyny źródłowej, działania korygujące, lessons learned
  • zapewnieniu odpowiedniej jakości wdrażanych działań realizowanej poprzez końcową ocenę ich skuteczności i efektywności
  • systemowych powiadomieniach przypominających osobom odpowiedzialnym o konieczności podjęcia działań
  • możliwości dołączania dowodów, potwierdzających wdrożenie działań w ramach rozwiązywanych niezgodności
  • zaangażowaniu osób z innych działów w akcje niezbędne do skutecznego zamykania niezgodności

Jeżeli zainteresowały Cię nasze przemyślenia odnośnie opisywanego wyżej modułu, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. Zorganizujemy krótką nieodpłatną prezentację możliwości naszego systemu w Twojej firmie lub online.