Skill Matrix

Czy zdarzyło się w Twojej Firmie przed audytami poprawiać na szybko excele dedykowane skill matrixowi ?

Czy zdarzyło się zapomnieć o kontynuacji szkoleń dla operatorów ?

Czy zdarzyło się, że operator stojący przy maszynie nie był przeszkolony z nowo wydanych dokumentów bo np. był na urlopie gdy odbywało się szkolenie?

Czy zdarzyło się szkolić operatorów z tego samego zakresu po raz kolejny lub szkolić z zakresu, który dla operatora w danym momencie jest zbędny ?

Czy zdarzyła się konieczność szybkiego znalezienia operatora z innego obszaru, który posiada kompetencję, którą trzeba obsadzić, a nie było wyszkolonego operatora na zmianie?

 

Nasz moduł Skill Matrix to zaawansowane narzędzie, które umożliwia efektywne zarządzanie umiejętnościami i kompetencjami pracowników w Twojej organizacji. Moduł pozwala elektronicznie nadzorować rozwój pracownika na danej kompetencji od momentu podjęcia decyzji o szkoleniu pracownika z danej kompetencji. Dzięki powiązaniu z modułem dokumentacji jesteś w stanie zarządzać wszystkimi szkoleniami Twoich pracowników oraz zbierać elektroniczne dowody potwierdzające realizację tych szkoleń. Wdrożenie rozwiązania pozwala na eliminację papierowych zapisów z szkoleń z dokumentów na wydziałach produkcyjnych. W przypadku gdy pozwala na to infrastruktura, możliwe jest niemal całkowite wyeliminowanie papierowych wersji dokumentów z produkcji.

 

Główne cechy

  1. Śledzenie umiejętności: Skutecznie gromadź i przechowuj informacje o umiejętnościach, certyfikacjach i doświadczeniu każdego pracownika.
  2. Obiektywna ocena poziomu kompetencji: Oceniaj poziom umiejętności w oparciu o obiektywne kryteria oceny takie jak znajomość dokumentacji czy posiadanie stosownych umiejętności.
  3. Planowanie rozwoju: Na podstawie danych z modułu Skill Matrix twórz spersonalizowane plany rozwoju zawodowego dla pracowników.
  4. Raportowanie i analiza: Identyfikuj na bieżąco braki szkoleniowe Twoich pracowników.
  5. Intuicyjny interfejs: Nasz moduł Skill Matrix oferuje przyjazny interfejs, który został stworzony przy współpracy z liderami produkcji.
 
 
 
 

Korzyści

  • Pewność, że procesy są obsługiwane przez wykwalifikowanych pracowników
  • Nadzór nad rotacją siły roboczej.
  • Usprawnienie pracy koordynatorów zespołów roboczych i trenerów.
  • Możliwość dostosowania modułu do specyficznych potrzeb Twojej firmy.

 

Zainwestuj w efektywne zarządzanie umiejętnościami i kompetencjami. Skorzystaj z modułu Skill Matrix i zapewnij, że Twój zespół jest gotowy na wyzwania przyszłości.