Moduł Audytów

Firmy posiadające certyfikaty ISO 9001, IATF, ISO 14001, ISO 45001 powinny dokumentować proces audytowania organizacji zgodnie z wymaganiami wdrożonych norm.


Proces ten najczęściej był dokumentowany na papierowych formularzach audytu, co stanowi znaczące ograniczenie w komunikowaniu znaczenia tego procesu i utrudnia realizację znalezionych w trakcie audytu niezgodności, które wymagają zaangażowania różnych uczestników organizacji.
Jako jedni z pierwszych już w 2010 uruchomiliśmy moduł audytów dla Klientów. Mając świadomość, jak ciężko skierować uwagę właścicieli procesów na rangę narzędzia, jakim jest audyt i karta działań korygujących, zelektronizowaliśmy ten proces i nadal go udoskonalamy. Dzięki temu pracownicy w zakładach naszych Klientów mają stały dostęp do statusów realizowanych audytów i są informowani droga mailową o statusie przypisanych do nich działań korygujących.


Wdrożony moduł audytów oznacza dla organizacji, że pojęcia takie, jak audyt czy niezgodności, nie są już terminami używanymi raz do roku, w "przeddzień" nadchodzącego zewnętrznego audytu certyfikującego lub nadzoru, ale są stałym elementem codzienności organizacji.
Dla osoby odpowiedzialnej za utrzymania systemów, moduł audytów to potężne narzędzie, zapewniające stałe doskonalenie systemu poprzez terminową realizację harmonogramu audytów. Co warte podkreślenia, wreszcie możliwy stał się koniec z „teatrem jednego aktora”, gdzie ta sama osoba planuje audyt, realizuje go, a na koniec w imieniu pracowników (bo nie mają czasu, bo są inne ważniejsze sprawy itp.) wypełnia karty działań korygujących.
Istotnym aspektem jest również to, że wgląd w status realizowanych działań korygujących ma cała kadra zarządzająca, przez co pracownicy przywiązują większą wagę do jakości tworzonych zapisów dokumentujących proces usuwania niezgodności.


Moduł Audytów to przede wszystkim:

  • jeden rejestr zawierający wszystkie audyty: procesu, systemu, drugiej i trzeciej strony,
  • możliwość podejrzenia w czasie rzeczywistym statusu powiązanych kart działań korygujących,
  • udokumentowana komunikacja pomiędzy osobą odpowiedzialną za realizację harmonogramu audytów a audytorami wiodącymi, jak również pomiędzy audytorami wiodącymi i audytowanymi,
  • miejsce przechowywania wszystkich raportów z przeprowadzonych audytów.

Jeżeli zainteresowały Cię nasze przemyślenia odnośnie opisywanego wyżej modułu, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy. Zorganizujemy krótką nieodpłatną prezentację możliwości naszego systemu w Twojej firmie lub online.